Wat is het eigen risico en wanneer betaal ik dit?

Het eigen risico is een bedrag van € 385. Dit is het bedrag dat je moet betalen wanneer je zorgkosten maakt. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 en de resterende kosten worden door je zorgverzekeraar betaalt.

We hebben de belangrijkste informatie over het eigen risico voor je op een rijtje gezet.

Kenmerken van het eigen risico

Het eigen risico geldt per persoon. Daarnaast geldt het eigen risico per kalenderjaar en is het niet mogelijk om het door te schuiven naar een volgend kalenderjaar. Aan het begin van elk jaar wordt je eigen risico weer vastgesteld op € 385.  

Waarom je het eigen risico betaalt

Er zijn twee redenen waarom de overheid het eigen risico heeft ingevoerd. Ten eerste blijft de verzekeringspremie lager doordat je zelf het eerste deel van je zorgkosten betaalt – het eigen risico. Ten tweede word je op deze manier bewuster van de kosten voor zorg.

Wanneer je een eigen risico betaalt

Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Zorg waarvoor geen eigen risico geldt, bijvoorbeeld de huisarts, is hiervan uitgesloten. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Voorbeeld: wanneer je € 300 betaalt aan het ziekenhuis en € 100 aan de tandarts (totaal € 400), dan betaal je de eerste € 385 zelf en wordt de overige € 15 betaalt door je zorgverzekeraar. De zorgkosten die je hierna maakt, zullen ook worden betaald door je zorgverzekeraar – tot het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar wordt je eigen risico weer vastgesteld op € 385 en moet je de eerste € 385 weer zelf betalen.

Eigen risico gespreid betalen

Wil je het eigen risico in termijnen betalen? Het is mogelijk om bij je zorgverzekeraar een betalingsregeling af te spreken. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Vrijwillig hoger eigen risico

Je kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Je zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Voorbeeld: wanneer je het maximale vrijwillig eigen risico kiest (€ 500), dan kan het dus zijn dat je € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) aan zorgkosten moet betalen.

Geen eigen risico voor kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen risico.

Geen eigen risico voor bepaalde zorg

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaal je geen eigen risico:

  • Huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
  • Wijkverpleging
  • Nacontroles bij orgaandonatie
  • Reiskosten bij orgaandonatie

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.