Moet een zorgverzekeraar mij accepteren voor een zorgverzekering?

In Nederland is het hebben van een basisverzekering verplicht. Een zorgverzekeraar is daarom wettelijk verplicht jou te accepteren voor een basisverzekering, ongeacht je medische situatie. Voor het aanvragen van een aanvullende verzekering geldt echter geen acceptatieplicht.

Basisverzekering: acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht jou te accepteren voor de basisverzekering. Deze verzekering dekt de basiszorg van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. Een verzekeraar mag dus ouderen of zieken niet weigeren en ook niet om een hogere premie vragen.

Aanvullende verzekering: geen acceptatieplicht

Je hebt de mogelijkheid om je verplichte basisverzekering uit te breiden met een aanvullende verzekering. Je aanvullende verzekering en basisverzekering moeten worden afgesloten bij dezelfde zorgverzekeraar. Op deze manier kun je jouw ideale zorgverzekering samenstellen.

Een zorgverzekeraar bepaalt zelf welke aanvullende verzekeringen hij aanbiedt en welke voorwaarden hij daarvoor stelt. Hij heeft het recht jou te weigeren voor een aanvullende verzekering, maar dit komt zelden voor. Wat wel mogelijk is, is dat de zorgverzekeraar een wachttijd voor de aanvullende verzekering hanteert. Wanneer dit het geval is, dan ben je wel verzekerd, maar krijg je bepaalde zorgkosten (nog) niet vergoed. Bijvoorbeeld, een behandeling bij de tandarts krijg je pas na 6 maanden vergoed en niet op de eerste dag van je verzekering.

Wil je meer weten over de voorwaarden die jouw zorgverzekeraar stelt? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.