Wat is een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering voor zorg is een verzekering voor de zorgkosten die niet zijn
opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In tegenstelling tot de basisverzekering ben je
niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten, omdat de aanvullende verzekering niet onder
de Zorgverzekeringswet valt. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen welke verzekeringen zij
aanbieden onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag dus mensen weigeren voor de
aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een
hogere premie vragen als je ouder bent of chronisch ziek.
Als er sprake is van een acceptatieprocedure voor de aanvullende verzekering wil de zorgverzekeraar
de zorgkosten van iemand inschatten. De zorgverzekeraar bekijkt welke zorgkosten nu worden
gemaakt, welke in het verleden zijn gemaakt en welke zorgkosten er in de toekomst zullen worden
gemaakt. Door de wettelijke mededelingsplicht mag men deze ziektegeschiedenis niet verzwijgen. Op
basis hiervan wordt het risico geschat op grote zorgkosten als de persoon wordt geaccepteerd als
nieuwe verzekerde. Als de zorgverzekeraar vindt dat iemand een te groot risico vormt door hoge
zorgkosten, kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen om iemand niet te accepteren.
Vergoedingen in aanvullende verzekeringen kunnen sterk verschillen per verzekeraar. Het is daarom
belangrijk dat men goed nagaat of de vergoedingen in de aanvullende verzekering bij de persoonlijke
situatie aansluiten. Het is de eigen keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je daarvoor wil betalen.
Voor iemand die veel sport met een groot risico op blessures kan een verzekering voor fysiotherapie
handig zijn, terwijl het verstandig is een aanvullende verzekering voor orthodontie af te sluiten als je
kinderen hebt die misschien een beugel moeten. Naast een gebruikelijke aanvullende verzekering,
zijn er ook aanvullende verzekeringen speciaal gericht op doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren,
senioren of gezinnen.