Hoe is de zorgverzekering in Nederland geregeld?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht tot het afsluiten van een basiszorgverzekering. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit; dit is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen wat er in aanvullende verzekeringen zit.

Verplichte basisverzekering voor iedereen

De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld de huisarts, apotheek of het ziekenhuis. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. Er kunnen ook eigen bijdragen gelden.

De belangrijkste kenmerken van het basispakket:

  • De basisverzekering is verplicht wanneer je in Nederland woont of werkt. Dit geldt ook voor kinderen.
  • Het basispakket is voor iedereen gelijk. Dit geldt ook voor de premie van een polis.
  • Het basispakket wordt bepaald door de overheid en de inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. Verder bepaalt de overheid voor welke zorg je een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat los van het eigen risico.
  • Een zorgverzekeraar moet jou accepteren voor het basispakket. Er geldt dus een acceptatieplicht.
  • Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Vrijwillige aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Een aanvullende tandartsverzekering dekt bijvoorbeeld (een deel van) je tandartskosten.

De belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering:

  • Er zijn verschillende pakketten, die allemaal een aanvulling zijn op de basisverzekering. De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. De overheid heeft dus géén invloed op de aanvullende verzekeringen.
  • Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Omdat er veel verschillende pakketten zijn, is het belangrijk dat je de aanvullende verzekering goed afstemt op wat je nodig hebt.
  • Een zorgverzekeraar mag jou weigeren voor een aanvullende verzekering, maar in de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Goede en toegankelijke zorg voor iedereen

Het Nederlandse zorgstelsel garandeert goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Zorgverzekeraars moeten dan ook iedereen als verzekerde accepteren voor het basispakket – ongeacht leeftijd en gezondheid.

Daarnaast betaalt iedereen mee aan de zorgverzekering. Gezonde jongeren betalen bijvoorbeeld mee aan medisch-specialistische voor ouderen –  en ouderen betalen mee aan de kraamzorg voor jonge moeders.