Wat doet een praktijkondersteuner (POH-er)?

De praktijkondersteuner (POH-er) werkt bij de huisarts en voert met name medisch-technische taken uit, verspreid over verschillende aandachtsgebieden:

  • Begeleiding van specifieke patiëntengroepen volgens NHG-standaarden à astma/COPD, cardiovasculair risicomanagement, hypertensie, diabetes mellitus, ouderenzorg. De zorg is vooral gericht op chronische patiënten en een praktijkondersteuner is vaak gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden. Er is vaak een eigen spreekuur en er wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd;
  • Taken op het gebied van zorgcoördinatie à over de patiënt overleggen met andere disciplines of de patiënt doorverwijzen naar andere disciplines, het regelen/organiseren van zorg rondom de patiënt binnen de eerste lijn en tussen de tweede en eerste lijn;
  • Organisatorische taken à ICT, organisatie en evaluatie van preventieve activiteiten, managen van spreekuren, evalueren van kwaliteit verbeterende activiteiten in de praktijk (3,4);
  • Daarnaast besteden POH’s veel aandacht aan leefstijl en preventie (5).

In 75 procent van de huisartspraktijken werkt minimaal één praktijkondersteuner. In totaal gaat het om 1864 fte’s, dat betekent zo’n twee dagen per week per huisartspraktijk (5).

Een POH-er heeft een diploma als hbo-verpleegkundige of mbo-doktersassistente/verpleegkundige aangevuld met een opleidingstraject tot Hbo-niveau.