Ben ik verzekerd voor de zorgverzekering in het buitenland?

Woon, werk of studeer je in het buitenland? Dan bepaalt je persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

Nederlands pensioen of uitkering in het buitenland

Wanneer je in het buitenland woont en een pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt, dan is het mogelijk dat je Nederlandse zorgverzekering stopt. Dit hangt af van het land waarin je woont.

Verdragsland

Een verdragsland is een land waarmee Nederland afspraken heeft over de vergoeding van medische zorg. Wanneer je naar een verdragsland verhuist, dan moet je je registreren bij het CAK. Je betaalt dan een bijdrage aan het CAK om verzekerd te zijn voor medische zorg in het land waar je woont.

Niet-verdragsland

Wanneer je in een niet-verdragsland woont, dan moet je zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar je woont.

Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Woon je in het buitenland, maar werk je in Nederland? Dan moet je in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Je gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland, maar je kunt ze soms wel meeverzekeren afhankelijk van het land waarin je woont.

Wonen in Nederland en werken in het buitenland

Woon je in Nederland, maar werk je in het buitenland? Dan vervalt je Nederlandse zorgverzekering meestal en moet je je verzekeren in het land waar je werkt. Je gezinsleden kun je dan vaak meeverzekeren.

Tijdelijk in het buitenland

Wanneer je tijdelijk in het buitenland gaat wonen of werken, dan kan dat gevolgen hebben voor je zorgverzekering. Dit is afhankelijk van het land en hoe lang je daar verblijft. Daarnaast zijn er uitzonderingen voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren.

Studeren in het buitenland

Wanneer je in het buitenland studeert, dan blijft je Nederlandse zorgverzekering geldig. Ga je daarnaast ook werken of een betaalde stage volgen, dan gelden er andere regels. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank en vraag of je verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

In dienst bij volkenrechtelijke organisatie

Wanneer je werkt bij een volkenrechtelijke organisatie – zoals de VN of de NAVO – en je verzekerd bent via deze organisatie, dan ben je meestal niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dit geldt niet wanneer je naast je werk voor de volkenrechtelijke organisatie ook ander werk in Nederland doet.